Tin tức

Cảnh báo!

12-11-2018

Tất cả các trường hợp nạp Hải bảo từ các nguồn không chính thống sẽ bị khóa tài khoản VĨNH VIỄN.

Các bạn lưu ý vấn đề này, không nên đưa tài khoản cho bất cứ ai hoặc mua bán hải bảo dưới bất kỳ hình thức nào để đảm bảo an toàn tài khoản cá nhân nhé!