Tin tức

Hướng dẫn cướp turn, bắn được nhiều lượt nhất

11-01-2018

Turn là yếu tố quan trọng trong chiến đấu, nếu tính toán kĩ và cướp được dù chỉ 1 turn cũng đủ để quyết định thành bại.

Làm thế nào để cướp được turn? Hãy chú đến

Tốc độ

Năng lượng

Thời gian bắn

Hãy xem chia sẻ của Thách Đấu VNapk sv3 nhé!