Tin tức

Khai mở phó bản thám hiểm mới: Ảo ảnh hoang tàn

14-11-2018

Một thời đại pháp thuật mới được tái sinh – phiên bản 2.0 sẽ chính thức được khai mở vào ngày 08.11

Cùng nhau khám phá những nội dung hấp dẫn và không thể bỏ qua tại phó bản thám hiểm mới: Ảo ảnh hoang tàn

Nội dung

Phó bản sẽ mở khi bạn đạt lv60 và vào bằng cách chọn Chế độ Thám hiểm – Ảo ảnh Hoang tàn

Tổng cộng có 8 màn lớn, mỗi giao diện hiện ra 4 màn, mỗi màn lớn sẽ có 2 màn nhỏ

Màn nhỏ có quái và boss gồm 4 loại nguyên tố Lửa, Nước, Gió, Đất

Màn lớn sẽ reset mỗi tuần lúc 05:00 thứ 2, tất cả tiến độ của người chơi sẽ bị xóa bỏ

Reset sẽ trở về màn thứ 1 của giao diện tương ứng, tức giao diện 1 (màn 1 2 3 4) sẽ reset về màn 1, giao diện 2 (màn 5 6 7 8) sẽ reset về màn 5

Mỗi ngày có thể “Càn Quét” 1 lần, làm mới lúc 05:00

Trên bản đồ sẽ hiển thị tổ hợp thuộc tính nguyên tố của các màn nhỏ trong ngày, người chơi có thể dựa vào đó để điều chỉnh chiến thuật, giúp qua màn dễ hơn

Thưởng tuần

Vào 05:00 thứ 2 hằng tuần, căn cứ theo độ khó và tiến độ vượt màn của tuần trước, sẽ trao thưởng thêm cho người chơi.

Người chơi nhấn vào “Ảo Ảnh Hoang Tàn”, vào giao diện bản đồ chọn màn, sẽ tự nhận được thưởng tuần

Thưởng tuần sau khi làm mới sẽ hiện “số tầng tuần này: không”, Thưởng sẽ hiện là “Chưa có”, khi người chơi vượt 1 màn bất kỳ, mới có thể xem trước thưởng tuần.

Hiện tại khi vượt màn cao nhất, thưởng xem trước sẽ hiện là “Đã vượt tầng cao nhất”

Khi hộp thưởng tuần có thể nhận, sẽ hiện 1 chấm đỏ

Giao diện tổ đội người chơi

Trong số các vũ khí Tím và Lam lv60, sẽ chọn ra 3 món để làm “Vũ khí gợi ý” của màn đó.

Người chơi mang “Vũ khí gợi ý” sẽ tăng 10% công trong chiến đấu

Khi người chơi sử dụng “Vũ khí gợi ý”, chỗ giao diện đó sẽ hiện Hiệu ứng đã tăng thêm

Trong phần lựa chọn cài đặt của người chơi sẽ thêm cài đặt “Đá Thô Nguyên Tố”

Trang bị “Đá Thô Nguyên Tố” tương ứng, khi người chơi trang bị hiệu ứng nguyên tố bất kỳ (công hoặc thủ), sẽ hiện trên phần lựa chọn của người chơi, mỗi khi người chơi vào chiến đấu, cũng sẽ được buff một vòng sáng tương ứng (công hoặc thủ)

Cấm dùng Bắn Bay và Khiên Chống Đạn, những vật phẩm khác không được đem trùng nhau;

Tổ đội tối đa 3 người, nhấn vào nút mời chỗ hình người, bên phải sẽ hiện ra mời “Bạn bè” hay “Bang”, sẽ hiện ra những người chơi đủ điều kiện vượt màn

Quy tắc chiến đấu

Khống chế hiệu ứng hồi phục: Trước khi người chơi vào chiến đấu sẽ bị 1 buff làm giảm 70% hiệu ứng chữa trị, không thể thanh tẩy

Thừa kế HP: Các màn nhỏ trong 1 màn lớn, máu sẽ dùng chung, sau khi người chơi chết, khi vào màn nhỏ tiếp theo sẽ hồi sinh với 10% máu

Vật phẩm bù trong trận: mỗi lượt đấu của người chơi chỉ xuất hiện các vật phẩm: +1, +2, X3, kích nộ, vật phẩm xuất hiện trong trạng thái hồn ma chỉ gồm: +1, +2, X3, +50%, vật phẩm của người chơi ở màn 1 sẽ giữ lại vào màn 2