Tin tức

Nhận vũ khí xịn với Túi vũ khí hiếm ngẫu nhiên

13-09-2018

Túi vũ khí hiếm ngẫu nhiên hiện đang có mặt trong sự kiện Chiến chôn vùi – Nạp được quà. Chỉ cần nạp Hải Bảo mức tùy ý, bạn sẽ sở hữu ngay Túi vũ khí hiếm ngẫu nhiên và có cơ hội mở ra cho mình những vũ khí mạnh mẽ.

 

 

Túi vũ khí hiếm ngẫu nhiên khi mở ra sẽ nhận về ngẫu nhiên 1 vũ khí hiếm level 60, nếu bạn đã sở hữu sẽ chuyển đổi thành mảnh. Danh sách các vũ khí hiếm mà bạn có thể nhận được bao gồm: Bão Tên, Thương Cổ, Boomerang, Lôi Thần, Ngọa Long, Bazooka, UAV, UFT-1 và Cá Chép. Chúc các bạn sẽ sở hữu được những vũ khí mà mình mong muốn với Túi vũ khí hiếm ngẫu nhiên. Tham gia thảo luận tại group: https://goo.gl/MLNpfH