Tin tức

Hệ thống đá thô – Tẩy luyện nguyên tố

15-11-2018

Một thời đại pháp thuật mới được tái sinh – phiên bản 2.0 sẽ chính thức được khai mở vào ngày 08.11

Cùng nhau khám phá những nội dung hấp dẫn và không thể bỏ qua tại phó bản thám hiểm mới: Hệ thống đá thô

 

  1. Hệ thống đá thô

Hệ thống Đá Thô nằm ở chỗ tab “Đá Thô” trong giao diện Vũ Khí – Rèn, mở lúc lv 60:

+ Tất cả ô Mắt Nguyên Tố ban đầu sẽ ở trạng thái khóa, cần tiêu một lượng Kết Tinh Dị Giới để mở khóa.

+ Kết Tinh Dị Giới có thể nhận được trong sự kiện ‘Mở Mắt Nguyên Tố”, “Ước Nguyện” hoặc 1 số sự kiện khác.

+ Mỗi 1 ô Mắt Nguyên Tố chỉ có thể khảm 1 Đá Thô, khi nhấn chọn 1 ô thuộc tính nào đó, tất cả đá thô của thuộc tính này đang có trong balô sẽ hiện ra.

+ Sau khi mở ô Mắt Nguyên Tố, có thể dùng Bột Đá Thô để nạp năng lượng, nâng thuộc tính lên.

 

2. Đá Thô Nguyên Tố
Đá Thô chủ yếu nhận từ phó bản “Ảo Ảnh Hoang Tàn” xuất hiện trong chế độ thám hiểm.

Trong balô của giao diện Đá Thô, có thể Khảm, Tẩy Luyện hoặc Tách Đá Thô.

Thuộc tính của phần 1 và 3 của Đá Thô, chỉ cần khảm vào là sẽ có hiệu lực, và khi lên lv Mắt, 2 thuộc tính này cũng sẽ tăng lên.

Thuộc tính phần 2 (phần giữa) cần Mắt Ng.Tố đạt lv nhất định mới xuất hiện, cũng không bị ảnh hưởng theo Mắt Nguyên Tố.

 

3, Tẩy luyện Đá Thô

Tẩy luyện gồm 2 dạng là Tẩy luyện thuộc tính và tẩy luyện nguyên tố, tương ứng với việc tẩy luyện loại nguyên tố số 2 và số 3.

Hai dạng tẩy luyện vần nguyên liệu khác nhau, tất cả đều nhận từ sự kiện và tách Đá Thô.

Tẩy luyện thuộc tính sẽ thay đổi thuộc tính số 2 của Đá Thô, sẽ nhận lại 1 đợt thuộc tính mới và chỉ số mới.

Tẩy luyện nguyên tố sẽ thay đổi thuộc tính số 3, sẽ nhận được chỉ số thuộc tính nguyên tố mới, loại thuộc tính hiện tại sẽ không đổi.

 

4, Tách Đá Thô

Tách Đá Thô đã chọn thành Bụi Đá Thô, nguyên liệu tẩy luyện và Mảnh Đá Thô, có thể xem kết quả trước.

Sau khi tách sẽ nhận được số lượng ngẫu nhiên Mảnh Đá Thô, sẽ hiện trong mục “Có thể nhận”.

Đá Thô bị khóa sẽ không hiện trong balô của giao diện tách.

 

5, Thuộc tính dùng chung

Đá Thô đã khảm vào ô mắt, Thuộc tính số 1 và số 2 đã có hiệu lực, đều sẽ được cộng vào khu vực thuộc tính chung.

Thuộc tính tăng thêm của 2 phần này có hiệu lực trong mọi chế độ chiến đấu.

6.Thuộc tính Dị Giới

Tổng các thuộc tính số 3 sau khi khảm mắt, sẽ hiện trong khu vực thuộc tính Dị Giới.

Thuộc tính này chỉ có hiệu lực trong Ảo Ảnh Hoang Tàn, giúp tăng thêm công nguyên tố, hoặc tăng thêm kháng nguyên tố.

Nếu loại nguyên tố của Pet mang vào chiến đấu, không đúng với loại nguyên tố của Đá Thô, các đón tấn công nguyên tố không đồng nhất này cũng sẽ gây ra sát thương tương ứng.

7. Hiệu ứng nguyên tố

Khi khảm đủ 4 Đá Thô, và cả 4 Đá Thô trên đều có cùng dạng nguyên tố, cùng dạng công thủ, sẽ kích hoạt hiệu ứng nguyên tố, sẽ nhận thêm được hiệu ứng bị động khi chiến đấu trong Ảo Ảnh Hoang Tàn.