Tin tức

Thu nhận đệ tử, tham gia ngay Sư Đồ DDTank

10-08-2018

Sư Đồ DDTank là cuộc thi rất hấp dẫn khởi động từ ngày 04/08 và đang diễn ra hết sức gây cấn. Cuộc thi nhằm thắt chặt tình bằng hữu trong Garena DDTank và dành cho tất cả các tài khoản có chơi game Garena DDTank.

Hiện tại, server mới nhất của Garena DDTank là server 238, các sư phụ có thể vào thu nạp đệ tử tại server này, đệ tử ở các server hợp lệ sẽ từ 236 đến 240, level trên 20.

Thời gian đăng kí: Từ 04/08 đến 00h00 17/08

Đối tượng tham gia: Tất cả các tài khoản có chơi game Garena DDTank

> Tham gia ngay tại: https://sotai.ddtank.garena.vn/

 

 

Nội dung chương trình:

– Sư phụ mời một đệ tử cùng nhau tham gia so tài dựa vào độ tăng của từng hạng mục trong suốt thời gian sự kiện, kết quả của cả hai người sư phụ và đệ tử, tính từ 12:00 ngày 06/08 đến 00:00 ngày 17/08.
+ Sư phụ ở các server hợp lệ 1 đến 33, 101 đến 118, 201 đến 235, level trên 20
+ Đệ tử ở các server hợp lệ 236 đến 240, level trên 20
+ Sư phụ và đệ tử không được trùng tài khoản

+ Mỗi tài khoản chỉ được chọn một server và bắt cặp 1 lần trong suốt thời gian tham gia sự kiện
– Đặc biệt, hệ thống sẽ chọn ra một cặp sư đồ may mắn ngẫu nhiên vào lúc 18h mỗi ngày (từ 06/08 – đến 17/08), đã đăng ký trên trang https://sotai.ddtank.garena.vn để nhận trang phục tự chọn cam full set.

 

Xem chi tiết thể lệ <<tại đây>>

>>Câu hỏi: https://goo.gl/fk4NDt